Dr Amer Siddiq on Mental Health

Episode 40

Kemurungan Selepas Bersalin

Mazran Zulkifly published on

Kemurungan - penyakit mental utama

Boleh jadi sebelum, semasa, atau selepas bersalin

Sintom seperti rasa bermasalah, tak sanggup hidup

Biasanya masa kelahiran bayi yang pertama.

Persaan sedih, bersalah, “tak nak” : terabai keperluan bayi

#tanyadramer

Log in with one of the networks to the right to comment. Cancel
0 Comments