Kwento at Takutan Podcast
Episode 1

S E10 - Anak

Kwento Podcast published on
We're updating the Episodes 10 and 11 of this season dahil mapapansin ninyo, originally, those two episodes ay wala lang talaga, may masabi lang o mabanggit lang. As a sign of our dedication talaga, we are committed to edit out any inconsistency sa podcast na ito. Season 1 has lots of it and we're very honest to say and because of that, we apologize. Season 2 is coming up, and this time it will be better. Ang episode na ito ay tungkol sa isang batang babae na may kakulangan sa pag-iisip at ang kahindik-hindik na dinanas niya mula sa pinaka-nakakatakot na nilalang dito sa mundo, hindi ang mga multo o kaluluwa kundi ang mga buhay mismo, na puwedeng gumawa ng mas karumal-dumal na hindi mo aakalain. ---- Become a Patron

Follow, Follow!

Facebook Page - https://www.facebook.com/kwentopodcast/ Twitter - https://twitter.com/kwentopodcast

Listen to your favourite platform!

Anchor - https://rplg.co/810fbcf0 Breaker - https://rplg.co/db88bfc0 Overcast - https://rplg.co/f46ef230 RadioPublic - https://rplg.co/f9b0b8a0 Stitcher - https://rplg.co/ff70bdc0 Apple Podcasts - https://rplg.co/28eca000 Google Podcasts - https://rplg.co/28eca000 Pocketcasts - https://rplg.co/28eca000 Spotify - https://rplg.co/39102e90 TuneIn - https://rplg.co/39102e90

For Exclusive Episodes, Transcripts & Extras: Go to Patreon:

https://patreon.com/kwento  

Download RadioPublic app here:

Android - https://rplg.co/9b316030 iOS - https://rplg.co/3f504d70 Photo by Toa Heftiba on Unsplash Become a supporter of this podcast: https://anchor.fm/kwento/support
Log in with one of the networks to the right to comment. Cancel
0 Comments