Aspergerpodden

Episode 2

Aspergerpodden avsnitt 2: Vad är Aspergers syndrom?

Björn Johnzon published on

Hej!
Här är andra avsnittet av Aspergerpodden. Manuset till podcasten hittar ni: docs.google.com/document/d/12_ZJR…/edit?usp=sharing
Inspelat på Cedergruppen Kungsholmen: cedergruppen.se
OBS! ENBART EN UTBILDAD PSYKOLOG, ELLER LÄKARE, HAR RÄTT ATT STÄLLA DIAGNOSEN! DIAGNOSKRITERIERNA DSM-IV, DSM-5 ELLER ICD-10 ÄR SKRIVNA FÖR ATT STÄLLA DIAGNOS, SOM ENBART YRKESGRUPPERNA NÄMNDA HAR RÄTT ATT STÄLLA!

OBS! Lorna Wing bildade Aspergers syndrom nästan 40 år efter Hans Aspergers artikel.

Länkar som har med podcasten att göra är följande:
Riksförbundet Attention: attention-riks.se/
Psychiatry Online: psychiatryonline.org/ (engelska)
Autism- och Aspergerförbundet: www.autism.se/
Långt ifrån lagom: www.youtube.com/watch?v=vCOoJLXiRcA
Organiserade Aspergare: www.aspergare.org/
Huffington Post: www.huffingtonpost.com/ (engelska)
Ung och Asperger: www.ungochasperger.se/
Habilitering och Hälsa Stockholms läns landsting: habilitering.se/
Tony Attwod: www.tonyattwood.com.au/ (engelska)
ICD10Data.com: www.icd10data.com/ (engelska)
World Health Organization: www.who.int/ (engelska)
Carol Gray Social Stories: carolgraysocialstories.com/ (engelska)
Ghostbusters: www.ghostbusters.com/ (engelska)
Susan Boyle: www.susanboylemusic.com/ (engelska)
American Idol: www.americanidol.com/ (engelska)
James Durbin: www.jamesdurbinofficial.com/ (engelska)

Diagnoskriterier:
DSM-IV-TR(används inte längre!): habilitering.se/autismforum/om-di…aspergers-syndrom

DSM-5 för autism: habilitering.se/autismforum/om-di…skriterier-autism

ICD-10 för autism: habilitering.se/autismforum/om-di…skriterier-autism

ICD-10 för Aspergers syndrom: habilitering.se/autismforum/om-di…aspergers-syndrom

Aspiekriterierna av Tony Attwood och Carol Gray: habilitering.se/autismforum/leva-…aspie-kriterierna

Log in with one of the networks to the right to comment. Cancel
0 Comments