Aspergerpodden

Episode 4

Aspergerpodden avsnitt 4: om lagar och rättigheter

Björn Johnzon published on

Hej!
www.autism.se/RFA/uploads/stockh…ta%20r%C3%A4tt.jpg
Här är fjärde avsnittet av Aspergerpodden. I denna podcast tar jag upp lagar och rättigheter som dem som har Aspergers syndrom har rätt till. Inspelad med Cubase på Cedergruppen Kungsholmen i Stockholm. Jag har redigerat den med Twistedwave och Beautiful Audio Editor. Mitt manus kan ni hitta här: docs.google.com/document/d/1-99Wn…/edit?usp=sharing. Genomläst av Jannike Arzt Stackå, som är personal på Cedergruppen.
Cedergruppen: cedergruppen.se/
Twistedwave: twistedwave.com/
Beautiful Audio Editor: beautifulaudioeditor.appspot.com/
Cubase: www.steinberg.net/en/products/cubase/start.html
Autism- och Aspergerförbundet: www.autism.se/ 
Stockholms läns landsting: www.sll.se/ 
Patientnämnden: www.sll.se/verksamhet/halsa-oc…tnamnden-Stockholm/ 
Fryshuset: fryshuset.se/ 
Vårdguiden: www.1177.se/ 
Sveriges Riksdagen: www.riksdagen.se/ 
Asperger-skolor: asperger-skolor.se/ 
Notisum: www.notisum.se/ 
Skolverket: www.skolverket.se 
Skolinspektionen: www.skolinspektionen.se/ 
Barn- och elevombudet: beo.skolinspektionen.se/ 
Specialpedagogiska skolmyndigheten: www.spsm.se/ 
BUP: www.bup.se/ 
Stockholms stad: www.stockholm.se/ 
Uppsala kommun: www.uppsala.se/ 
Socialstyrelsen: www.socialstyrelsen.se/ 
Lagen.nu: lagen.nu/ 
Statiska centralbyrån: www.scb.se/ 
Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje: www.tiohundraprojektet.se/ 
Sveriges domstolar: www.domstol.se/ 
Förvaltningsrätten i Stockholm: www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se/

 

Log in with one of the networks to the right to comment. Cancel
0 Comments