Dr Amer Siddiq on Mental Health

Episode 15

Malay Episode 1 - Intro kepada bidang kesihatan mental di Malaysia

Mazran Zulkifly published on

Intro kepada bidang kesihatan mental di Malaysia

  • bantuan boleh didapati dalam perkhidmatan awam dan swasta, termasuk klinik kerajaan (KK)
  • Laman web Malaysian Psychiatric Association (MPA) terdapat senarai doktor-doktor yang memberi perkhidmatan kesihatan mental
  • Langkah-langkah rawatan

Cari saya di FB @DrAmerSiddiqPsych, Twitter @DrAmerSiddiqPsy dan hashtag #medtweetmy

Log in with one of the networks to the right to comment. Cancel
0 Comments