Dr Amer Siddiq on Mental Health

Episode 20

Proses pemulihan kemurungan

Mazran Zulkifly published on

Tips membantu orang yang murung

Fasa Accute

  • bersimpati
  • tolong dapat bantuan
  • jangan paksa

Fasa pemulihan

  • galakkan mengikuti aktiviti-aktiviti pemulihan
  • tidur pada masa yang betul
  • layan kehendak pesakit
  • pulang ke aktiviti-aktiviti asal

Dan yang paling mustahak:

  • mendapat maklumat yang sahih
Log in with one of the networks to the right to comment. Cancel
0 Comments