Samstämmig forskning visar att arbetsplatser med ett könsbalanserat ledarskap, manligt och kvinnligt, är inte bara lönsammare och kreativare utan även attraktivare som arbetsplats.

Trots detta råder det fortfarande en underrepresentation av kvinnor i nyckelpositioner i svenska företag. Varför är det så?

I denna podcast kommer vi att intervjua och diskutera med såväl kvinnliga som manliga föregångare när det gäller att, på alla nivåer, inspirera, uppmuntra och aktivt stödja kvinnor som vill utveckla sig själva och ta ett större ansvar.

Alicia Espinosa har som Civilingenjör två decenniers erfarenhet från olika positioner inom svensk verkstadsindustri. Driven av ett brinnande intresse och vidareutbildning inom ledarskap och motivation arbetar Alicia idag som coach med inriktning på utveckling av kvinnliga ledare.

RSS