Ommmsome sarunu telpa
Episode 236

Ka atbloket savus blokus, celt pasapzinu un tikt pari bailem? - Reinis Sirokovs Part I

Monta Vilumsone published on

#236 Reinis Sirokovs ir sertificets personigas izaugsmes treneris, NLP (neirolingvistiskas programmesanas) specialists, ka ari aizraujosu seminaru un apmacibu vaditajs.

Ar Reini saruna mums veidojas ka jautajumu un atbilzu serija, kur katrs jautajums bija par savu svarigu un aktualu temu, tapec ari par katru atseviska epizode.

Ieklausies un atrodi atbildes ari uz saviem jautajumiem! :)

-

Atrodi un atbalsti Reini, un uzzini sikak par to, ko vins dara seit: sirokovs.com

Sazinai un atsauksmem: ommmsome@gmail.com

& Instagram: @ommmsome

Log in with one of the networks to the right to comment. Cancel
0 Comments