Ommmsome sarunu telpa
Episode 211

Ka Tu ikdiena izjuti savu personibas tipu? - Mairis Svigers Part II

Monta Vilumsone published on

#211 Mairis Svigers ir pardosanas eksperts, kurs laipni dalas ar savu pieredzi un zinasanam. Satikamies ar vinu cita podkatsa ierakstisana, tapec uzaicinaju vinu ari ciemos uz Ommmsome Sarunu Telpu. 

Saja sarunas dala runajam par personibas tipiem - ka cilveki ar dazadiem personibas tipiem savstarpeji sadarbojas un ka tas ietekme musu virzibu dzive uz prieksu? 

Sazinies ar Mairi un pasaki Paldies! par so cilvecigo sarunu. :)

-

Sazinies ar Mairi Facebook: Mairis Svigers (ar miikstinajuma ziimem uzvardaa)

& dodies uz Spotify, lai noklausitos kadu epizodi no vina podkasta "Constant Progression Project"

Sazinai un atsauksmem: ommmsome@gmail.com

& IG: @ommmsome

Log in with one of the networks to the right to comment. Cancel
0 Comments