Projdi Prahu jinak Podcast

Episode 3

Defenestrace

Projdi Prahu Jinak published onV tuto chvíli velmi sklo?ované téma. Takový tradi?ní, nejen ?eský zp?sob, jak vy?ešit politické problémy v zemi. N?kdy ú?inný, jindy mén? ????. S mým „Hostem na dlažb?“, Markétou Pellarovou jsme si povídaly o st?edov?ké symbolice defenestrace, o Novom?stské Radnici, o tom, kde jste si v Praze mohli p?em??it zakoupenou látku, o tom, jakou povahu m?l král Václav IV. a že to v?bec nem?l lehké a v neposlední ?ad? jsme probraly defenestraci tak ?íkajíc minutu po minut?. Tenhle díl je našlapanej a bavil m? hodn?.

Log in with one of the networks to the right to comment. Cancel
0 Comments