Projdi Prahu jinak Podcast

Episode 4

Pražské pasáže

Projdi Prahu Jinak published onTentokrát se s Kubou projdeme mými t?emi nejoblíben?jšími pasážemi. Pražské pasáže jsou totiž nejenom unikátní sou?ástí Pražské architektury, ale bývaly 100 % využitelné kulturní, obchodní a spole?enské prostory. Budeme si povídat o jejich vzniku, ú?elu a o tom odkud a kam si jimi m?žete zkrátit cestu. Poj?te s námi podívat do prvorepublikových kin a bar?, na prosklené st?echy, nebo na to, kde po fasádách ská?ou žáby.

Log in with one of the networks to the right to comment. Cancel
0 Comments