• historie - Projdi Prahu jinak Podcast
  • Pražské pasáže 4 days, 15 hours ago

   Tentokrát se s Kubou projdeme mými t?emi nejoblíben?jšími pasážemi. Pražské pasáže jsou totiž nejenom unikátní sou?ástí Pražské architektury, ale bývaly ...

  • Defenestrace 1 week, 6 days ago

   V tuto chvíli velmi sklo?ované téma. Takový tradi?ní, nejen ?eský zp?sob, jak vy?ešit politické problémy v zemi. N?kdy ú?inný, jindy ...

  • Karlovo námestí 3 weeks, 1 day ago

  • Karluv most 4 months ago

   V prvním dílu podcastu si Tereza s Jakubem povídá o historii a zajímavostech Karlova mostu.

 • historie - FredagsHygge