• král - Projdi Prahu jinak Podcast
    • Defenestrace 2 months, 3 weeks ago

      V tuto chvíli velmi sklo?ované téma. Takový tradi?ní, nejen ?eský zp?sob, jak vy?ešit politické problémy v zemi. N?kdy ú?inný, jindy ...